Rocznik Historii Sztuki
Tom 21 (1995)


Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3472

do góry