O chorobach zawodowych w polskim piśmiennictwie medycznym w XVIII i na początku XIX wieku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 10, Numer 1-2 (1965) s. 69-90
Stanisław Schwann

 

do góry