"Typologie des sources du Moyen Age occidental", directeur Leopold Genicot, Turnhout 1979 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 254-255
Stefan Kwiatkowski , Leopold Genicot (aut. dzieła rec.)

 

do góry