Pamiętnik dziecka ulicy

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 30, Numer 4 (1962) s. 140-143
Feliks Fornalczyk , Maria Rataj (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Maria Rataj ; [adaptacji dokonał Zdzisław Romanowski ; przedm. napisał Aleksander Rogalski] ,Zaułki grzecznego miasta : wspomnienia ,Poznań : Wydaw. Poznańskie 1962

 

do góry