Realizacja funkcji magicznej w tekście jednego 'chamaiła'

Etnolingwistyka, Tom 13 (2001) s. 231-246
Ałła Kożinowa, Michaił Tarełko

 

do góry