Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu

Rocznik Toruński, Tom 28 (2001) s. 193-197
Janina Mazurkiewicz, Jerzy Rafalski, Stanisław Rokita

 

do góry