Obchody 200 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w Toruniu w świetle lokalnej prasy z 1883 r.

Rocznik Toruński, Tom 17 (1986) s. 171-184
Adam Domański

 

do góry