Pięćsetna rocznica śmierci Jana Olbrachta (17 VI 1501) w Toruniu

Rocznik Toruński, Tom 28 (2001) s. 199-200
Barbara Kukowicz-Wirowska

 

do góry