"Romania 1918. L'unione della Transilvania con la Romania", Bucarest 1972 : [recenzja]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 10 (1974) s. 223-224
Wiesław Balcerak

 

do góry