O profesorze Klaudiuszu Backvisie wspomnienie

Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, Tom 34 (1999) s. 181-186
Janusz Pelc

 

do góry