Symbolika celtyckich głów uciętych w świetle źródeł

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 10 (2000) s. 215-245
Janusz Stępniewski

 

do góry