Sub specie deae atque dei : rodzinne uwarunkowania żeńskich asymilacji z bóstwami w starożytnym Rzymie

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 9 (1992) s. 73-89
Tomasz Mikocki

 

do góry