Skutki demograficzne wojny trzydziestoletniej w księstwie zgorzeleckim w świetle lustracji z 1647 r.

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 24, Numer 2 (1969) s. 201-211
Zdzisław Olszanowski

 

do góry