Stanisław Kostka Potocki jako minister wyznań religijnych

Rocznik Historii Sztuki, Tom 1 (1956) s. 442-449
Emil Kipa

 

do góry