Rodzina chłopska na terenie ziemi sanockiej w drugiej połowie XVIII wieku

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 12 (2002) s. 5-11
Robert Lipelt

 

do góry