Z dziejów gminy żydowskiej w Rzeszowie (od XVI do XX wieku)

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 3 (1995) s. 85-96
Wacław Wierzbieniec

 

do góry