Ludność żydowska w miastach górnośląskich od XVIII do początku XIX w.

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 8 (1999) s. 19-36
Jan Kwak

 

do góry