Organizacja i działalność "Rijksbureau voor kunsthistorische en ikonografische documentatie" w Hadze

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 5, Numer 2 (1937) s. 221-227
Stanisław Lorentz

 

do góry