Pruszkowiacy pod Monte Cassino : uzupełnienie do nr 1/2004

Przegląd Pruszkowski, Numer 2 (2004) s. 48-49
Irena Szymańska-Horban

 

do góry