Media wyznaniowe w Polsce (1989-2004) : sprawozdanie z Konferencji medioznawczej Instytutu Dziennikarstwa UW : Warszawa, 7 czerwca 2004

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 7, Numer 2 (14) (2004) s. 291-296
Zofia Sokół

 

do góry