Czy portret Jana Krzysztofa Tarnowskiego jest wizerunkiem pośmiertnym? : komunikat

Studia Muzealne, Tom 19 (2000) s. 112-120
Monika Ochnio

 

do góry