Towarzystwo Zaliczkowe i Kredytowe w Rzeszowie (1870-1914)

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 4 (1996) s. 30-53
Zofia Witaszczyk

 

do góry