Jarosław w okresie I wojny światowej (1914-1918)

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 22 (2010) s. 49-66
Barbara Popieluch

 

do góry