Wkład papieża Jana XXIII w dzieło II Soboru Watykańskiego : (w czterdziestolecie otwarcia)

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 34 (2002) s. 159-168
Adam Kubiś

 

do góry