Geografja historyczna, jej zadania i metody

Przegląd Historyczny, Tom 28, Numer 1 (1929) s. 91-120
Stanisław Arnold

 

do góry