Papyrologja jako nauka pomocnicza historji

Przegląd Historyczny, Tom 28, Numer 1 (1929) s. 70-90
Jerzy Manteuffel

 

do góry