Mikołaj z Lejdy a rzeźba późnogotycka w Europie środkowo-wschodniej : przegląd nowszych publikacji

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 7 (2001) s. 123-154
Wojciech Marcinkowski

 

do góry