Z polskości mas ludowych Wrocławia w początkach XV w.

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 11, Numer 1 (1956) s. 104-107, 659
Władysław Pyrek

 

do góry