Materiały źródłowe do dziejów stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych zawarte w wydawnictwie Cesarsko-Rosyjskiego Towarzystwa Pożarniczego "Pożarnyj Kaliendar" : (Biała, Międzyrzec, Parczew)

Rocznik Międzyrzecki, Tom 25 (1993) s. 138-140
Marian Kowalski

 

do góry