Dzieje sztuki Torunia, wyd. Muzeum okręgowe w Toruniu, Toruń 2009, ss. 643, il.

Rocznik Toruński, Tom 36 (2009) s. 307
Anna Ziemlewska

 

do góry