Historja ustroju Rzplitej Rzymskiej

Przegląd Historyczny, Tom 28, Numer 2 (1929) s. 311-355
Zdzisław Zmigryder-Konopka

 

do góry