Mechanizmy adaptacyjne wielkopolskich nazw osad olęderskich

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 46 (2001) s. 77-85
Małgorzata Rutkiewicz

 

do góry