Kształt i oblicze piękna w sztuce książki Zygfryda Gardzielewskiego

Rocznik Toruński, Tom 29 (2002) s. 9-17
Tadeusz Zakrzewski

 

do góry