Napoleon w Warszawie 1812 r.

Kwartalnik Historyczny, Tom 39, Numer 3 (1925)
Juljusz Willaume

 

do góry