Propaganda słowiańska w Polsce Ludowej w latach 1944-1947 ze szczególnym uwzględnieniem roli Komitetu Słowiańskiego w Polsce

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 40 (2005) s. 295-314
Leszek Sławomir Pręcikowski

 

do góry