Początki fundacji klasztoru i kościoła bernardynów w Nieświeżu przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotkę w końcu XVI wieku

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 64, Numer 3-4 (1999) s. 67-86
Tomasz Kempa

 

do góry