Sprawozdanie z badań neolitycznej pracowni krzemieniarskiej nakopalnianej w Sąspowie, pow. Olkusz, w 1962 roku

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 16 (1964) s. 23-25
Anna Dzieduszycka-Machnikowa

 

do góry