Prasa żydowska w Rzeszowie w latach 1918-1939

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 4 (1996) s. 54-72
Maria Ewa Ożóg

 

do góry