Parcelacja wielkiej własności na Rzeszowszczyźnie : zarys problematyki badawczej

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 19 (2007) s. 123-155
Artur Wiktor

 

do góry