Na marginesie handlu odpustami w okresie przedreformacyjnym na Śląsku

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 23, Numer 3 (1968) s. 371-386
Leokadia Matusik

 

do góry