Zagadnienie reemigracji i repatriacji w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1927

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Numer 84 (1987) s. 95-111
Krzysztofa Michalewska

 

do góry