Wszechświat w obrazie : przyczynek do estetyki Andrieja Tarkowskiego, czyli o pułapkach przekładu

Kwartalnik Filmowy, Tom 17/18, Numer 9-10(69-70) (1995/1996) s. 101-106, 312
Teresa Rutkowska

 

do góry