Czy polska reklama się zmienia? Próba refleksji na przykładzie wybranych reklam piwa od końca XIX w. do współczesności

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 2(7) (2006) s. 183-196
Ewelina Gajewska

 

do góry