Wilno - Komorowo : nieznana karta z początków Dywizji Litewsko-Białoruskiej

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 3 (1989) s. 41-45
Krzysztof Filipow

 

do góry