Wspomnienie o Jerzym Güttlerze (25.I.1904-19.I.1952)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 14, Numer 2 (1952) s. 83-84
Ksawery Piwocki

 

do góry