"Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. I, miejscowości A-C", Maria Szkurłat, Warszawa 2003 : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 1/2 (2005) s. 178-180
Jerzy Kowalczyk , Maria Szkurłat (aut. dzieła rec.)

 

do góry