Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku wielokulturowym Nosocice nr 9, gm. Głogów

Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne, Tom 5 (1999) s. 93-100
Wacław Pogorzelski, Aleksander Dobrowolski

 

do góry