Założenia i problemy semantyki obiektywistycznej

Etnolingwistyka, Tom 6 (1994) s. 13-27
Zbysław Muszyński

 

do góry