Księdza Aleksego Prusinowskiego twórczość dla ludu

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 87 (1997) s. 269-283
Grażyna Gzella

 

do góry