Sprawozdanie z działalności Wydziału Konserwatorskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie za okres 1920-1930

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 1, Numer 1 (1932/1933) s. 45-52
M. Lalewicz, J. Lisiecki

 

do góry